گروه ادبیات فارسی شهرستان ازنا
 
قالب وبلاگ
 

 

فارسی راهنمایی در سال تحصیلی 91-90          

 جدول بودجه بندی سالانه درس ادبیات

 

 

فارسی سوم راهنمایی

فارسی دوم راهنمایی

فارسی اول راهنمایی

فصل های کتاب

ماه های

سال

ستایش

درس اوّل(زیبا زیستن)

درس دوم(آب وآیینه)

درس سوم(دروازه ای به آسمان)

ارزشیابی ازفصل اول

ستایش

درس اوّل(انقلاب اسلامی)

درس دوم(شه مردان)

درس سوم(چشمان مادر بزرگ)

ارزشیابی ازفصل اول

ستایش

درس اوّل(خدمات متقابل اسلام...)

درس دوم(اسوه ی نیکو)

درس سوم(امام خمینی )

ارزشیابی ازفصل اوّل

 

 

فصل اوّل

 

 

مهرماه

 

درس چهارم(جوانان وفرهنگ)

درس پنجم(دانایی)

درس ششم(موش وگربه)

روان خوانی(ثمرعلم)

ارزشیابی ازفصل دوم

درس چهارم(خردمندی)

درس پنجم(آداب وفرهنگ ایرانیان)

درس ششم(فروغ دانایی)

روان خوانی(شوق آموختن)

ارزشیابی ازفصل دوم

درس چهارم(دانش)

درس پنجم(سرزمین علم وفرهنگ)

درس ششم(چرازبان فارسی را... )

روان خوانی(سفر نامه اصفهان)

ارزشیابی ازفصل دوم

 

 

فصل دوم

 

 

آبان ماه

 

درس هفتم(تماشای بهار)

درس هشتم(شگفتی های آفرینش)

شعرخوانی(بیشه ی نور)

درس نهم(مثل آیینه)

ارزشیابی ازفصل سوم

 

درس هفتم(معرفت کردگار)

درس هشتم(نگارنده ی زیباـصورتگر ماهر)

شعر خوانی(امید وصل)

درس نهم(سرمایه خوبان )

ارزشیابی ازفصل سوم

درس هفتم(رنگ آفرینش)

درس هشتم(چشمه ی معرفت)

شعرخوانی(رستگاری

حکایت(اندرزپدر)

ارزشیابی ازفصل سوم

 

 

فصل سوم

 

آذر

ماه

درس دهم (آزاد)

درس یازدهم (دوراندیشی)روان خوانی(دوستی با ابلهان)

درس دهم(آزاد)

درس یازدهم(سفرشکفتن)

روان خوانی(جوانه وسنگ)

درس نهم(نسل آینده)

درس دهم(بابهاری که می رسدازراه)

روان خوانی(کژال)

 

فصل

چهارم

 

دی ماه

امتحان پایانی نوبت اول

امتحان پایانی نوبت اوّل

امتحان پایانی نوبت اوّل

 

 

درس دوازدهم(دوراندیشی)

درس سیزدهم(آداب زندگانی)

درس چهاردهم (  پرتوامید)

شعرخوانی وحکایت

ارزشیابی ازفصل پنجم

درس دوازدهم(پند پدر)

درس سیزدهم(اخلاق نیکان)

درس چهاردهم(آزادگی)

شعرخوانی وحکایت

ارزشیابی ازفصل پنجم

درس یازدهم(قلب کوچکم .......)

درس دوازدهم(علم زندگانی)

درس سیزدهم(زندگی همین .......)

شعرخوانی وحکایت

ارزشیابی ازفصل پنجم

 

فصل پنجم

 

بهمن

ماه

درس پانزدهم  (رازموفقیت،آخرین پرسش)

درس شانزدهم  (زن پارسا،مادرحسنک)

روان خوانی ( زمزمه ی محبّت)

ارزشیابی ازفصل ششم

درس پانزدهم ( نوجوان باهوش))

درس شانزدهم( قلم سحرآمیز)

روان خوانی

ارزشیابی ازفصل ششم

درس چهاردهم(نصیحت امام  )

درس پانزدهم(کلاس ادبیات)

درس شانزدهم(عهدوپیمان)

روان خوانی(مرخصی)

ارزشیابی ازفصل ششم

 

فصل ششم

 

اسفند

ماه

تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی

 

 

تعطیلات نوروزی

تعطیلات نورو.زی

تعطیلات نوروزی

 

 

درس هفدهم(امید ایران زمین)

درس هجدهم(آزاد)

درس نوزدهم(قصّه ی تکرار آرش)

شعرخوانی وحکایت

درس هفدهم(ای وطن)

درس هجدهم(آزاد

درس نوزدهم(مادروطن)

شعرخوانی وحکایت

درس هفدهم(دفاع ازآزادی)

درس هجدهم(زنگ کوچ)

درس نوزدهم(آزاد)

شعرخوانی وحکایت

 

فصل

هفتم

فروردین

ماه

درس بیستم(آرزو)

درس بیست ویکم(شازده کوچولو)

روان خوانی(دونقّاش)ونیایش

درس بیستم (پرنده ی آزادی)

درس بیست ویکم(راه خوشبختی)

روان خوانی ونیایش

درس بیستم(آدم آهنی وشاپرک)

درس بیست ویکم(مامی توانیم)

روان خوانی ونیایش

 

فصل هشتم

 

اردیبهشت

ماه

امتحان پایانی نوبت دوم

امتحان پایانی نوبت دوم

امتحان پایانی  نوبت دوم

 

 

[ جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ ] [ 22:22 ] [ پاپي ، سلطانی فر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

اگر به خانه ي من آمدي براي من اي مهربان چراغ بياور و يك دريچه كه از آن به ازدحام كوچه ي خوشبخت بنگرم
امکانات وب


انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس